søndag den 14. februar 2016

Bornholms fugle- og dyrenavne

Bornholms fugle- og dyrenavne

Her præsenterer Frede Kjøller en række bornholmske navne på især fugle, men også enkelte dyr.
Billedet er en Åbo - en edderfugl rugende på æg.
Et andet af de navne, der stadig bruges, er navnet på nattergalen - Fjælstaunijn.

Læs mere om de bornholmske navne

onsdag den 9. december 2015

Slotslyngen - et spændende naturområde


Slotslyngen har karakter som højlyng og ligner Paradisbakkerne og Rutsker Højlyng, men ligger ved havet. Og Slotslyngen har i sin tid hørt til Hammershus.
Læs mere om Slotslyngen i Frede Kjøllers Bornholm.

torsdag den 23. juli 2015

Ypnasted: Prædikestolen

Frede Kjøller fortæller om et klippeparti: Prædikestolen i Ypnasted
Og om Årbjerget, hvor de underjordiske holdt til.


Læs om Ypnasted og en forårstur

mandag den 1. april 2013

Almehullet, et klippeparti på østkysten

almehullet
Her skriver Frede Kjøller om et af de kønneste og mest storslåede steder ved  kyststrækningen  mellem Ypnasted og Randkløve Skår . Stedet hedder Almehullet. Går man ad strandstien, det er den gamle redningssti, fra Ypnasted mod Randkløve, ser man Almehullet som kløft nummer to, når de sidste to huse på landsiden er passeret.
Trykt i Bornholms Tidende i 1980

Læs artiklen om Almehullet

tirsdag den 1. januar 2013

BølshavnKjøller skriver her om strandvejen fra Svaneke til Bølshavn midt i 1800-tallet, og om Bølshavnsboernes klager over denne vej til sogneforstanderskabet i Østermarie. Om redningsvæsenets klager over samme vejs tilstand, om en stranding samt om Gyldensåstenen og dens historie.
Læs artiklen på sigridkjoller.dk/fredekjoller/html/lokaliteter_boelshavn.htm

Artiklen blev bragt i Bornholms Tidende i 1983.

onsdag den 24. oktober 2012

Vådområder
Der er enkelte fritliggende moser på Bornholm - ihverttilfælde da Kjøller skrev denne artikel i Bornholms Tidende i februar 1987.
Deres udseende skyldtes i flere tilfælde tørvegravning - Frede Kjøller skriver bl.a. om Kras Mose, Store og Lille Lærkesø og  Spellingemosen.
Læs Frede Kjøllers artikel her

søndag den 5. februar 2012

Bornholmske smådale

smaadale

Her omtaler Frede Kjøller en række smådale, som udmærker sig ved skønhed, idyl og stor landskabelig værdi.

Om den første, Dybdal i Østerlars, skriver han:
Den er et mærkeligt eksempel på et bornholmsk dalstrøg. Det strækker sig fra Gamlevældevej nordøst for Østerlars by til Præstebækkens dalstrøg ved ejendommen Åvang øst for Østerlars kirke, en strækning på cirka 400 meter.

Er det en tværdal – eller er det en sprækkedal?

Artiklen blev bragt i Bornholms Tidende i maj måned i 1987 – Læs den her