mandag den 1. april 2013

Almehullet, et klippeparti på østkysten

almehullet
Her skriver Frede Kjøller om et af de kønneste og mest storslåede steder ved  kyststrækningen  mellem Ypnasted og Randkløve Skår . Stedet hedder Almehullet. Går man ad strandstien, det er den gamle redningssti, fra Ypnasted mod Randkløve, ser man Almehullet som kløft nummer to, når de sidste to huse på landsiden er passeret.
Trykt i Bornholms Tidende i 1980

Læs artiklen om Almehullet

tirsdag den 1. januar 2013

BølshavnKjøller skriver her om strandvejen fra Svaneke til Bølshavn midt i 1800-tallet, og om Bølshavnsboernes klager over denne vej til sogneforstanderskabet i Østermarie. Om redningsvæsenets klager over samme vejs tilstand, om en stranding samt om Gyldensåstenen og dens historie.
Læs artiklen på sigridkjoller.dk/fredekjoller/html/lokaliteter_boelshavn.htm

Artiklen blev bragt i Bornholms Tidende i 1983.