onsdag den 24. oktober 2012

Vådområder
Der er enkelte fritliggende moser på Bornholm - ihverttilfælde da Kjøller skrev denne artikel i Bornholms Tidende i februar 1987.
Deres udseende skyldtes i flere tilfælde tørvegravning - Frede Kjøller skriver bl.a. om Kras Mose, Store og Lille Lærkesø og  Spellingemosen.
Læs Frede Kjøllers artikel her

søndag den 5. februar 2012

Bornholmske smådale

smaadale

Her omtaler Frede Kjøller en række smådale, som udmærker sig ved skønhed, idyl og stor landskabelig værdi.

Om den første, Dybdal i Østerlars, skriver han:
Den er et mærkeligt eksempel på et bornholmsk dalstrøg. Det strækker sig fra Gamlevældevej nordøst for Østerlars by til Præstebækkens dalstrøg ved ejendommen Åvang øst for Østerlars kirke, en strækning på cirka 400 meter.

Er det en tværdal – eller er det en sprækkedal?

Artiklen blev bragt i Bornholms Tidende i maj måned i 1987 – Læs den her