onsdag den 24. oktober 2012

Vådområder
Der er enkelte fritliggende moser på Bornholm - ihverttilfælde da Kjøller skrev denne artikel i Bornholms Tidende i februar 1987.
Deres udseende skyldtes i flere tilfælde tørvegravning - Frede Kjøller skriver bl.a. om Kras Mose, Store og Lille Lærkesø og  Spellingemosen.
Læs Frede Kjøllers artikel her