tirsdag den 1. januar 2013

BølshavnKjøller skriver her om strandvejen fra Svaneke til Bølshavn midt i 1800-tallet, og om Bølshavnsboernes klager over denne vej til sogneforstanderskabet i Østermarie. Om redningsvæsenets klager over samme vejs tilstand, om en stranding samt om Gyldensåstenen og dens historie.
Læs artiklen på sigridkjoller.dk/fredekjoller/html/lokaliteter_boelshavn.htm

Artiklen blev bragt i Bornholms Tidende i 1983.