søndag den 27. marts 2011

Almindingen - skovens historieAlmindingen er et af de vigtigste naturområder på Bornholm. Skoven besøges af tusinder af bornholmere og turister, og man tænker ikke på, at skoven har en historie – men det har den naturligvis.

”Almindeligt” betyder fælleseje – det var et område, som blev brugt af de omkringboende bønder. Det var en del af Højlyngen, der for århundreder tilbage var bevokset med skov, især egeskov. Men skoven blev aldeles ødelagt af bøndernes dyr -