onsdag den 28. december 2011

Højlyngen på Bornholm før i tider

hoejlyng_rutsker_mini

Landskabet skifter udseende. Det gælder naturligvis også på  Bornholm.

Her skriver Frede Kjøller om beskrivelser af Højlyngen fra de sidste 150 år – som viser, at den har set helt anderledes ud end det vi oplever idag.

Læs mere om Højlyngen på Bornholm.

tirsdag den 18. oktober 2011

Våde landskaber i Ølene

oelene

Der berettes om mosen i Ølene en vinterdag i januar 1978.  Efter en masse regn i efteråret står der masser af vand overalt, og det giver en særlig smuk naturoplevelse.

Frede Kjøller fortæller om græsset avneknippe, om blisgæs og en trane, der burde været rejst til Afrika.
Læs hele beretningen på “Frede Kjøllers Bornholm”

tirsdag den 9. august 2011

»Denahajlana« - ved Rakkeråen - tilløb til Gyldensåen
I 1979 blev der afsagt kendelse om fredning af Gyldensåen med tilgrænsende arealer.
Når denne fredning kom i stand, skyldtes det ønsket om at beskytte de betydelige landskabelige værdier, der knytter sig til dalstrøget, som Gyldensåen flyder i og naturligvis også de specielle naturvidenskabelige interesser, der knytter sig til lokaliteten.

Trykt i Bornholms Tidende i 1982.

torsdag den 30. juni 2011

Randkløve:
Randkløveskår er et af de trestjernede steder i den bornholmske turistlitteratur. Og det er også et meget ejendommeligt sted og en mærkelig formation, denne meget anselige revne i grundfjeldet, der i modsætning til de fleste andre spaltninger i det bornholmske grundfjeld ikke løber ud mod havet, men parallelt med kystlinjen.

Naturligvis knytter der sig en mængde historier og sagn til et så mærkeligt sted som Randkløveskår og dets omegn.


mandag den 2. maj 2011

Almindingen: Luntebakken


Skoven på Luntebakken har i mange år været meget iøjnefaldende, når man færdedes ad landevejen mellem Åremyre og Østermarie. Bakken i sig selv rager op over omgivelserne, og når dertil kom høj granskov, så ragede partiet som en pukkel op over den omgivende skov.


Sådan skrev Frede Kjøller til Bornholms Tidende i 1984.
Men skoven faldt i orkaner i 60'erne og senere - og hvordan det ser ud idag kan jeg ikke sige.


søndag den 27. marts 2011

Almindingen - skovens historieAlmindingen er et af de vigtigste naturområder på Bornholm. Skoven besøges af tusinder af bornholmere og turister, og man tænker ikke på, at skoven har en historie – men det har den naturligvis.

”Almindeligt” betyder fælleseje – det var et område, som blev brugt af de omkringboende bønder. Det var en del af Højlyngen, der for århundreder tilbage var bevokset med skov, især egeskov. Men skoven blev aldeles ødelagt af bøndernes dyr -

fredag den 18. februar 2011

Egene på Kristianshøj
Gammel egeskov har vi meget lidt af på Bornholm.
Kun på Kristianshøj i Almindingen finder vi i dag en samlet bestand af hundredårige gamle ege. Det er, hvad der er tilbage af fordums fyldige egebestand på Bornholm.

Læs Frede Kjøllers beskrivelse fra 1984

lørdag den 15. januar 2011

En gård i naturen - Lykkegård i RøMalerisk gammel bindingsværksgård i smuk natur - i 1978 var der en fantastisk flora og masser af sommerfugle.

Hedder gården så Lykkegård eller Løkkegård?
Og hvordan er det med de gamle vandmøller?

Det kan man læse om i denne artikel.